сортиране на слънчоглед

Пример от практиката: Koга си струва да инвестирате в оптичен сортер с инфрачервени сензори?

При сортиране на слънчоглед инфрачервените сензори изследват естеството на материята и точно разпознават примеси с различна плътност/характер. Научи повече!

Премахване на примеси и глутен от слънчоглед

Пример от практиката: Почистване на белен слънчоглед от примеси и глутен с оптичен сортер Anysort VM764R+

Един от водещите производители на белен слънчоглед в южна България се обърна към Рен Технолоджи с нужда от помощ в настройката на цветен сортер и оптимизацията на програма за сортиране на белен слънчоглед, съдържащ примеси от глутен.