Пример от практиката: Koга си струва да инвестирате в оптичен сортер с инфрачервени сензори?

сортиране на слънчоглед

Споделяме чест проблем, който производителите срещат при сортиране на слънчоглед. Предлагаме и технологично решение със сортерите Anysort.

Сортерите, които работят на база на цветни камери с висока резолюция успешно разпознават отклонения в материала по цвят, размер и форма. В повечето случаи, тези параметри са напълно достатъчни за ефективното отделяне на мнозинството нежелани примеси от органичен и неорганичен характер. За съжаление, има и случаи, в които ситуацията е по-сложна.

Особености при почистване на слънчоглед

В процеса на сортиране на слънчоглед има случаи, в които продуктът и нежеланите елементи са сходни по цвят, форма и размер. Такъв е примерът с показания по-долу едър слънчоглед за чоплене. Той бе поводът, поради който нашият клиент се свърза с нас за експертно мнение и съвет.

Слънчоглед и клечки от слънчоглед за сортиране
На приложената снимка ще забележите колко сходни по цвят и размер са семената с клечките, които трябва да бъдат отстранени като отпадък.

При сортиране на слънчоглед от този тип с цветен сортер, ще се сблъскате с два проблема, които ще струват скъпо на вашия бизнес: 

  1. Невъзможно е да се постигнат високи нива на чистота на слънчогледа. В настоящия пример, нашия клиент дори и след вторично сортиране с цветен сортер, не успява да постигне по-висока чистота от 99.2% – 99.3%, което е неприемливо според вътрешните стандарти на фирмата. 
  2. Количеството на, “добри” семки,  който се отстраняват погрешно е изключително високо. Заради повишената чувствителност на цветните сензори и физическите специфики на този сорт слънчоглед, в отстранената продукция попадат от 85,5% до 93,0% слънчогледови семки с добро качество. Дори при вторично (или многократно) сортиране, е невъзможно да бъдат постигнати качествено по-добри резултати. За бисзнесът подобна загуба е недопустима, тъй като цената на суровината е скъпа. 

За разлика от цветните камери, инфрачервените сензори позволяват да се засекат характеристики на продукта, които са отвъд видимия спектър. Благодарени на InGaAs технологията, те изследват плътността и естеството на материята и точно разпознават примеси, които са с различен материал от зададения. Инфраред технологията дава гаранция за качество на крайния продукт и гарантира бърза възвръщаемост на инвестициите, поради значителните икономии, които носи. 

Постигнати резултати от Рен Технолоджи

С помощта на оптичен сортер Anysort VM446R, оборудван с 8 инфрачервени камери, успяваме да почистим слънчогледа до нива на качество от 99,95% до 99,98%, при това само с едно сортиране. Благодарение на InGaAS технологията, сортерът Anysort успешно разпознава разликите в структурата на материята и бързо и ефективно отделя всички нежелани примеси. 

За да илюстрираме колко категорична е разликата в работата на двата типа сортери, споделяме снимка на това как изглежда отхвърления продукт при двата метода на сортиране. Забележете колко малко качествени семки са попаднали в реджекта при сортирането с InGaAs сенсзорите. При рециклиране на отстранения продукт, количеството брак ще бъде сведено до абсолютен минимум. 

Сортиране на слънчоглед с инфрачервени сензори от Anysort

Очаквайте скоро подробен материал за принципа на работа на сорерите Anysort s инфрачервенa камера и приложението на InGaAs сензорите в хранителната индустрия.