Пример от практиката: Почистване на белен слънчоглед от примеси и глутен с оптичен сортер Anysort VM764R+

Премахване на примеси и глутен от слънчоглед

Задание: Сортиране на глутенови замърсители в белен слънчоглед

Един от водещите производители на ядки в южна България се обърна към Рен Технолоджи с нужда от помощ в настройката на цветен сортер и оптимизацията на програма за почистване на белен слънчоглед, съдържащ примеси от глутен.

Защо e важно премахването на глутен oт храните?

Както знаете, по време на събирането на слънчогледа в него често попадат примеси като царевица или жито, ечемик, овес и ръж. Последните изброени са естествен източник на протеина глутен, който е доказан алерген и често се избягва в хранително вкусовата промишленост. Тъй като Европейската комисия има строги правила за безопасност на храните и изисква ясно упоменаване на наличието на глутен във всички хранителни продукти, за много производители е важно да гарантират отсъствието на глутен в своите крайни продукти.

Ролята на цветния сортер Anysort

Цветен сортер Anysort VM764R+ за почистване на белен слънчоглед

С работен обем на фабриката от повече от 25 000 тона белен слънчоглед на година, компанията се нуждае от качествено и надеждно оборудване, което може да поеме този голям капацитет, без да жертва чистотата на крайната продукция. За да гарантира качеството и безопасността на продуктите си, партньорът ни използва цветен сортер с марка Anysort, който чрез система от високочувствителни камери почиства всички налични замърсители в крайния продукт.  

Благодарение на интелигентните оптични сензори, цветният сортер успешно премахва не само замърсителите като необелени и частично обелени слънчогледови семена, части от слънчогледовата пита и клечки, но и гарантира отсъствието на глутен чрез отстраняването на примеси от пшеница, овес, ечемик или ръж.

Процес на сортиране и детекция на глутен в линия за почистване на белен слънчоглед

Почистване на белен слънчоглед от примеси и глутен

За почистването на слънчогледа организацията се е спряла на седемканален цветен сортер Anysort VM764R+, който е оборудван с 14 цветни камери и инфрачервени InGaAS сензори. Капацитетът на машината е от 2,1 тона белен слънчоглед на час, като сортирането се извършва на 3 етапа:

В първите 3 канала се извършва първичното почистване – след сортиране чистият слънчоглед бива транспортиран чрез елеватор към следващия етап за вторично почистване, а отхвърления продукт(смес от добър слънчоглед и нежелани замърсители) бива отвеждан към последните два канала за рециклиране. В канали 4 и 5 се случва вторичното сортиране на добрия продукт. Вече гарантирано чистият слънчоглед отива за пакетиране, докато вторично отхвърления слънчоглед се комбинира с основната суровина с цел постигане на по-висока производителност на линията. В канали 6 и 7 се случва рециклирането на отхвърления слънчоглед от първите 3 канала. Реджектът се отстранява от системата, а добрият примес отново се комбинира с основната суровина с цел икономии.

Почистване на слънчоглед от глутен

Настройка и оптимизация на цветния сортер

За да се оптимизира процесът на почистване, на всеки етап от сортирането се задават специфични настройки, които определят сензитивността на машината и количеството на подавания за анализ материали за единица време. Камерите едновременно инспектират слънчогледа по 3 предварително зададени цветови параметри, като при нужда могат да бъдат настроени да инспектират до общо 6 признака, и да анализират допълнителни величини като форма, размер или плътност. Бързината и големината на въздушния импулс на еджекторите също оказват влияние над това колко точно работи сортерът. Друг решаващ фактор за качеството на крайната продукция е избраният метод на осветяване на продукта при анализ. Познаването на суровината, както и правилната настройка и синхронизиране на всички горепосочени фактори определят крайния резултат.

Постигнати резултати

Резултат от система за почистване на белен слънчоглед с цветен сортер
Съпоставка на почистения и отхвърления слънчоглед

В следствие на тестовете и оптимизацията на програмата за сортиране, екипът на Рен Технолоджи успя да постигне чистота на крайния продукт от 99.99%. Оптимизацията на програмата за почистване на белен слънчоглед не само повиши качеството на продукцията, но и доведе до значими икономии чрез намаляването на количеството погрешно отхвърлени качествени семена. Нашият партньор успешно покри индустриалните норми за чистота и отсъствие на глутен и изказа благодарност за получената подкрепа


Резултати от тестове в почистване на белен слънчоглед

Пробачужди тела %брой необелени ивициначупени% добри в изхвърлени
10,01412,58
20,011011
30,0178,514
40,0189
50,011012
60,02118,3
70,0144,9
Данни от 7 контролни теста за качество, извършени в рамките на 8 часа. Тестовете са дело на вътрешния отдел за анализ на качеството на нашия партньор
Премахване на глутен от белен слънчоглед
Типични замърсители в беления слънчоглед, в това число и със съдържание на глутен

Искате да научите повече за възможностите на оптичните сортери Anysort или желаете да се консултирате с експертите на Рен Технолоджи?