Политика за защита на личните данни и използването на бисквитки

Настоящата Политика за защита на личните данни има за цел да посочи кои са личните данни, които обработваме в рамките на дейността ни, свързана със сайта www.rentechnology.bg. Тя разглежда за какви цели и на какви основания извършваме това обработване. В допълнение, тя предоставя информация за “бисквитките” (cookies), използвани на сайта на Рен Технолоджи ООД. В нея ще научите защо използваме “бисквитките”, какво правят те и какви избори имате във връзка с употребата им.

В случай че имате въпроси към нас във връзка със защитата на Вашите лични данни можете да използвате посочената в края на настоящата Политика за защита на личните данни контактна информация.

Не на последно място, отбележете че използвайки сайта ни, Вие се съгласявате с условията на тази Политиката и потвърждавате, че ги приемате.

Определения

Субект на данни – всички посетители на уебсайта.

Лични данни – всяка информация, която е свързана с конкретно физическо лице (индивид), което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано;

Обработване на лични данни – всяка дейност, която се осъществява по отношение на лични данни, включително съхранение, използване, записване, организиране, адаптиране, предаване, разкриване, комбиниране, изтриване и т.н.;

Администратор на лични данни – лицето, което определя целите и средствата за обработването на личните данни;

Сайт – www.rentechnology.bg (включително заглавна страница и подстраници);

Основание за обработване на лични данни (основание) – условие, което следва да бъде изпълнено, за да е налице законосъобразно обработване на личните данни.

Бисквитки/(cookies)  – данни, които уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Те се съхраняват на Вашето устройство и имат за целта да го идентифицират, както и да проследят поведението му при посещение на сайта. Има два вида бисквитки – постоянни и временни (сесийни):

Сесийни бисквитки – съхраняват се временно във вашето устройство, когато посещавате нашите сайтове, и се изтриват в момента, в който затворите страницата.

Постоянни бисквитки – съхраняват се като файл на устройството Ви за по-дълъг период от време.

Лични данни, използвани в сайта на Рен Технолоджи ООД

Предоставянето на задължителните лични данни е доброволно, с оглед на използването на услугите на Сайта ни или осъществяване на достъп до него. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите лични данни за използване на услугите на нашия Сайт би означавал отказ да използвате съответните услуги или да осъществите достъп до Сайта.

Данни, които могат да бъдат събирани автоматично за всички потребители

IP адрес – Когато посещавате Сайта, нашият сървър автоматично разпознава и съхранява Вашия IP адрес, който е определен от Вашия доставчик на интернет услуги и не ви идентифицира лично.

Обобщена информация – Log файлове, предоставящи съвкупност от системна информация за потребителя, като IP адрес; ISP (Internet Service Provider – Доставчик на интернет услуга); Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация;

Поведенческа информация – Онлайн идентификатори, съхранени посредством “бисквитки” (cookies) в устройството/браузъра на посетителя; Преференции на субекта относно специфични аспекти и настройки по функционалностите на сайта; Информация за вида на използвания браузър/устройство; Информация за извършени действия от субекта в Сайта, в това число времето, което сте прекарали в Сайта или кои страници в Сайта сте разглеждали.

Цели на обработването на данни

Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на сайта; Преброяване на посещаемостта на Платформата; Осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови платформи; рекламни цели на Рен Технолоджи.

Данните, които събираме от log файловете, бисквитките и уеб маркерите, ние обработваме за следните цели: за да Ви предоставим достъп до нашия Сайт; за персонализиране на реклами на наши продукти спрямо вашите нужди; за измерване и проследяване на статистики оглед повишаване качеството на нашите услуги, а оттам и на интереса към тях.

Разпознаването и събирането на IP адреса се осъществява за анализ на трафика към Сайта ни и с оглед предпазване от злонамерени атаки; показване на реклами и информация, свързани с Вашето местоположение, сервизна информация. Тези действия ние осъществяваме на основание на законните си интереси да развиваме бизнеса си и за защита на правата и законните ни интереси в случай на спорове, както и в определени случаи на основание задължителните предписания на закона.

При определени обстоятелства ние бихме могли да използваме Вашите лични данни с оглед защита на нашите права и законни интереси, както и на правата и законните интереси на трети лица, например в случай на съдебен или извънсъдебен спор.

Правно основание на обработването

Легитимен интерес на РЕН ТЕХНОЛОДЖИ ООД

Неизменна част от функционирането на организацията и предоставянето на информация на заинтересованите лица и клиенти;

Съгласие

В отделни случаи, като се визуализира системно съобщение, изискващо даването на изрично съгласие от страна на субекта на данните.

Срокове за съхранение на данните:

Сроковете за съхранение на данните съвпадат със сроковете, уредени в съответните политики за бисквитките на третите страни, които използваме (описани по-долу).

Използване на бисквитки в сайта на Рен Технолоджи ООД

Важно да знаете е, че бисквитките, които уебсайта ни използват, ни позволяват да съхраняваме данни за Вас, които не показват лична информация, от която може да се установи самоличността Ви. Използваме бисквитки, за да Ви предложим подходяща за Вас информация и по-качествена и персонализирана услуга когато посещавате нашия сайт и профилите ни в социални мрежи.

С изключение на бисквитките, необходими за функционирането на сайта ни, съхраняваме бисквитки на устройството Ви единствено с Ваше съгласие. При определени случаи искаме Вашето съгласие сайтът да използва бисквитки, като се визуализира специално съобщение. Ако не искате да приемате бисквитки, както и за да премахнете бисквитки, можете да го направите настройките на вашия браузър за достъп до интернет.

Видове използвани от нас бисквитки

Задължителни бисквитки

Необходими са за нормалното предоставяне на услугите ни. Чрез тях се извършва идентификацията Ви като наш потребител, служат за запазване на част от кода на посетения сайт и други подобни цели. Те ни помагат да изпълняваме нашите основни функции онлайн и да поддържаме сигурността на услугите си. По закон, за използването на тези бисквитки не се изисква Вашето съгласие.

Рекламни бисквитки

Те обработват информация за начина, по който използвате нашите сайтове – страниците, които посещавате или начина, по който реагирате на реклами. Те служат, за да Ви предоставим реклами, които са съобразени с Вашите предпочитания – както на нашия сайт, така и извън него. Чрез тях се реализира и “рекламирането, базирано на интересите”. При него се анализира не само поведението на нашите сайтове и приложения, но и на други такива, при което се изгражда Ваш профил.

Отчита се какви и колко реклами сте видели, на кои сайтове/апликации, какви действия сте предприели спрямо рекламите. Тези бисквитки принадлежат на трети страни – наши упълномощени доставчици на услуги, и не се контролират от нас.

Имайте предвид, че рекламните бисквитки могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. Във всеки един момент Вие знаете кога и дали Вашият браузър получава бисквитки, тъй като той Ви уведомява при първо посещение за това. Имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка или да настроите вашият браузър да отхвърля всички бисквитки по подразбиране.

Facebook

Използваме социалната мрежа за редица комуникационни цели:

  • Измерване на действията на посетителите на сайта ни;
  • Избор, доставка и измерване сервирането на реклами в мрежата;
  • Избор, доставка и измерване сервирането на съдържание в мрежата;
  • Персонализиране на потребителите, на база тяхното поведение, за рекламни цели.

Подробна информация за бисквитките на Фейсбук

Политиката за поверителност на Facebook

Google Analytics и Google Tag Manager

Използваме инструментите на Google за събиране на поведенческа информация , с цел измерване на работата на уеб сайта ни. Смятаме използването му за наш легитимен интерес, с изключение на описаните по-долу случаи. За потребители, които не са дали съгласието си за обработка на личните им данни, деактивираме функционалностите за рекламиране, включително Рекламиране въз основа на интереси и анонимизираме частично IP адреса им, съгласно предоставените от доставчика на услугата технически спецификации.

Информация за използването на бисквитки от Google

Правилата за поверителност на Google, Google Analytics и Google Tag Manager

Кой има достъп до Вашите лични данни и как защитаваме личните Ви данни

Запазването на поверителността и сигурността на личните Ви данни е от изключителна важност за нас. За да гарантираме сигурността на нашия Сайт, личните данните, които ни предоставяте, са защитени чрез технологията SSL (Слой със защитен сокет) – метод за кодиране на лични данни.

Достъп до Вашите лични данни се предоставя само и единствено доколкото това е необходимо за изпълнение на посочените по-горе целите, за които обработваме Вашите лични данни, събрани чрез бисквитки, на следните категории лица:

  • Наши служители и лица, ангажирани по нетрудов договор за извършването на определена работа.
  • Лица, предоставящи хостинг услуги, рекламни инструменти или инструменти за статистически анализ за нашия сайт (включително техните служители и подизпълнители), следвайки приетото законодателство и запазвайки вашата анонимност.
  • Държавни органи, при поискване от тях във връзка с осъществяването на публичните им правомощия, предоставени им от българското законодателство, както и при предприемане на действия по защита на нашите права и законни интереси.

Вашите права относно използването на личните Ви данни

Това са правата, които можете да упражнявате ефективно в предвидени от законодателството случаи.

Право на достъп 

Вие имате право да поискате от нас потвърждение дали обработваме Ваши лични данни и ако това е така, да получите тези данни, както и допълнителна информация;

Право на коригиране

Ако установите, че Вашите лични данни, които обработваме, са непълни или неточни, вие можете да поискате коригирането или допълването им.

Право на изтриване

При определени обстоятелства – като например ако личните Ви данни са обработвани незаконосъобразно, Вие можете да искате да изтрием всички лични данни за Вас. В определени случаи това право е свързано и с правото Ви да оттеглите предоставеното ни съгласие (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие) и не е налично основание за продължаване на обработването им, да обработваме Ваши лични данни.

Право на ограничаване на обработването

Вие можете да поискате да ограничим обработването на Ваши лични данни, при което следва да се преустанови активното използване на данните, без обаче те да се изтриват/унищожават окончателно.

Право на преносимост на данните

Когато обработваме Вашите лични данни на основание на съгласието Ви или на договорно основание и обработването на личните Ви данни се извършва по автоматизиран начин, Вие имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да ги прехвърлите на друг администратор или да изискате от нас прехвърлянето им на друг администратор.

Право на възражение

При определени обстоятелства – като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, Вие бихте могли да възразите срещу обработването на Ваши лични данни по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване, в случай че осъществяваме тази дейност на основание на легитимен интерес или при изпълнение на задача в обществен интерес.

Тези права можете да упражните, като изпратите заявление, отговарящо на изискванията на Закона за защита на личните данни. Повече информация относно съдържанието и условията, при които можете да упражнявате посочените по-горе права можете да намерите в приложимото законодателство в областта на защита на личните данни. В случай че прецените, че ние нарушаваме Вашите права във връзка със защитата на личните Ви данни, Вие имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган в Република България – Комисия за защита на личните данни, или до съда. Също така, можете да се обърнете за съдействие и към нас на телефон: (+359) 896 600 904 или на следния адрес: sales@rentechnology.bg

Рен Технолоджи – Данни за контакт

Администратор на лични данни: “РЕН ТЕХНОЛОДЖИ ООД”,  регистриран в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 205796208, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, Брезовско шосе 145, Северна промишлена зона, 4003; Телефон: (+359) 896 600 904; Имейл адрес: sales@rentechnology.bg.