Site icon Ren Technology

Детектори за метал: Основни принципи на металдетекция за безопасност в ХВП

Поточен детектор за метал

Детектори за метал 101: В статията ще ви запознаем с всички осносвни принципи на работа на детекторите за метал и ще разясним как може да постигнете оптимална безопасност при производството на храни и напитки.

Независимо от индустрията, по време на производствения процес почти всички продукти в ХВП са в непрекъснат контакт с метални елементи. Суровините се нарязват, оформят, смесват, опаковат и транспортират с помощта на оборудване и компоненти, изградени предимно от метал, което повишава значително рискът от контаминация на крайния продукт.

Накратко казано, ролята на металотърсачите е да предпазят както здравето на вашите потребители, функционалността на оборудването ви, така и добрия имидж на вашата марка.

Съвременните детектори за метал се предлагат в различни конфигурации. Те варират в своя капацитет на работа, в своето устройство (в зависимост от вида на проверяваната суровина), както и спрямо конфигурацията на поточната линия, в рамките на която са инсталирани.

Преди да инвестирате в закупуването на метален детектор за вашето производство, трябва да отговорите на няколко ключови въпроса:

В статията ще ви запознаем с основни принципи при избора на промишлен детектор за метал за безопасност при производството на храни и напитки.

Демонстрация на работата на поточен детектор за метал

Защо е необходимо да инвестирате в  металдетектор?

В хранително-вкусовата промишленост детекторите за метал са ключов компонент в плановете на HACCP (Анализ на опасност и критична контролна точка) на много компании, които са задължени да спазват стандартите за безопасност на храните от ръководни органи като GFSI (Глобална инициатива за безопасност на храните), SQF (Safe Quality Food) и BRC (Британски консорциум за търговия на дребно).

В допълнение, много търговци имат свои собствени стандарти за безопасност на храните, които изискват по-високо ниво на предотвратяване и откриване на замърсяване. Ако искате продуктът ви да достигне до рафтовете на тези търговци, първо ви трябва да гарантирате липсата на чужди тела чрез метал детектор или рентгенова система.

Извън хранителната промишленост детекторите на метал често се използват за осигуряване на чистотата на продукта и за защита на обработващото оборудване от щети, причинени от чужди тела от метал.

Съображения при предварително закупуване на металдетектор

Металотърсачите са много важен инструмент в процеса на предпазване на вашите продукти, крайни потребители и оборудване от негативните последиците, които металните замърсители могат да причинят. Както при всеки инструмент, изборът на най-подходящи параметри спрямо вашите нужди може бъде определящ за успеха ви.

Първите неща, които трябва да обърнете внимание при закупуването на металотърсач, са вашите цели и изисквания:

Другият основен аспект на откриването на метали е определянето на стъпките, които трябва да предприемете, когато вашият металотърсач намери замърсител. Откриването на метала е първата стъпка. Премахването на замърсения продукт от производствената линия, документирането на замърсяването и определянето как да се предотврати повторното му появяване са последващите стъпки, които трябва да бъдат взети под внимание.

Границите на чувствителност на оборудването също трябва да се вземат предвид, когато решавате какъв тип детектори на метал са най-подходящи за вас. Има много фактори, които определят чувствителността на детектора за метал, но добро общо правило по което може да се водите е следното: колкото по-голяма е диафрагмата на детектора, толкова по-малко чувствителен ще бъде детекторът. Малък детектор ще може да намери по-малки парчета метал, отколкото голям детектор, който работи със същия материал.

Видът на продукта, който се пуска през детектора оказва силно влияние върху чувствителността на детектора към метал. Повечето уважавани производители на метални детектори предлагат услуги за тестване на продукти, за да определят каква ще бъде чувствителността на техния детектор към метала в рамките на вашата конкретна суровина.

Тестването на продукта обикновено включва изпращане на проби от вашите продукти до производителя на детектори за метал, който след това ще ги постави през металотърсачи в лабораторията им и ще ви докладва с размерите на метала, които могат да открият във вашите продукти.

Тъй като има толкова много променливи, които определят чувствителността на детектора в рамките на един продукт, тестването му е единственият начин производителят на метални детектори да гарантира конкретно ниво на откриване.

Типове конфигурации на система за откриване на метал

Системите за засичане на метал имат три основни конфигурации: конвейер, тръбопровод и вертикална (свободно падане).

Всяка конфигурация може да бъде разделена на три основни компонента: детекторната глава, която е отговорна за откриването на метал; структура за опора на главата, която поддържа детекторната глава, и устройството за отстраняване на замърсен продукт от производствената линия. Независимо каква конфигурация е подходяща за вашия производствен процес; функционалността на всяка глава на детектора ще бъде същата, само начина, по който поточната линия е конструирана се променя.

Разположението на металотърсача по производствената линия е важен фактор за спазването на много правила за безопасност. Ако основната цел на детектора е да осигури чистотата на продукта и да гарантира безопасността на потребителите, той трябва да бъде поставен възможно най-близо до края на производството, където има малък или никакъв шанс за замърсяване с метал, след като финалния продукт премине през металотърсача.

Ако използвате металотърсача за защита на производственото оборудване или инспектирате сурови съставки преди обработка, детекторът трябва да бъде поставен в производствената линия точно преди оборудването, което трябва да защитава.

Конвейерни/поточни  детектори за метал

Конвейерни/поточни детектори за метал

Опакованите или насипни продукти най-често се пренасят през детектора с помощта на поточна линия. Системите за монтиране на конвейер са най-разпространената конфигурация поради тяхната гъвкавост.

Металният детектор и транспортьорът се оразмеряват според размерите на вашия продукт, като системата може да бъде проектирана с множество устройства за отхвърляне в зависимост от вашите нужди.

Обичайните методи за отхвърляне на опакованите стоки са спиране на колана при откриване за ръчно отстраняване на продукта, или инсталацията на автоматични лостове, които избутват продукта от колана, без да спират производството. Обемните стоки обикновено се отхвърлят с помощта на прибираща се ролка или флоп затвор, за да се пренасочи продуктът в кош за събиране, без да се спира производството. Конвейерният металотърсач обикновено трябва да бъде с размер 5 см по-висок и 5 см по-широк от най-големия ви продукт.

Тръбни детектори на метал

Тръбен детектор за метал

Тези метални детектори са предназначени за проверка на течности и други вискозни суровини, които биват изпомпвани през детектора. Тръбопроводите могат да бъдат оборудвани с автоматично устройство за отхвърляне на чужди тела (обикновено 3-посочен сферичен вентил), което пренасочва замърсения продукт в страничен съд извън потока, без необходимост от забавяне или спиране на производството.

Детекторът на тръбопровода ще бъде оразмерен на базата на диаметъра на тръбата, използвана за придвижване на продукта. Обикновено отворът на детектора е с диаметър 2-4 см по-голям от въпросната тръба. Едно от основните предимства на системата за откриване на метал в системи с тръбопроводи е възможността за високоефективно инспектиране на големи количества продукт, постигнато чрез фокусиране върху малък обем материал в единица време.

Например, компания, произвеждаща сосове, които са опаковани в шишета, ще има по-ниска успеваемост, използвайки голям конвейерен металотърсач за проверка на крайния продукт. По-подходящо решение е да се използва тръбен детектор, поставен около тръбата, по която се придвижва суровината в процеса на запълване на шишетата. Така ефективността се повишава и тръбопроводният детектор би могъл да открие далеч по-малки парчета метал. В допълнение, въпросната конфигурация води до намаляване на стойността на бракуваната продукция, тъй като не се налага да се изхвърлят цели опаковки, в които е засечено наличието на метал. 

Вертикален металдетектор

Вертикален металдетектор

Подобно на тръбопроводни металотърсачи, системите за засичане в условията на свободно падане са конфигурирани да инспектират насипни продукти, като прахове или гранули, преди те да бъдат опаковани. Gravity Drop системите се състоят от метална детекторна глава, автоматичен вентил за изхвърляне и опорна стойка. Гравитационните детектори често се използват в края на производствена линия, точно преди окончателното опаковане.

Точно както при тръбопроводните системи, големи количества продукт могат да бъдат инспектирани за кратък период от време. Вертикалните детектори често се използват за инспектиране на ограничени количества суровина непосредствено преди продуктът да бъде опакован. Това е особено подходящо в ситуации, при които крайният пакет е направен от метал или съдържа метален филм, който не може да се премине металотърсач.

Инсталация и калибриране на  системи за засичане на метали

Металотърсачите са изключително чувствителни инструменти, които трябва да бъдат настроени и инсталирани правилно, за да се предотврати появата на проблеми в процеса на производството.

Металните детектори са податливи на електрически смущения, генерирани от инсталираното в съседство оборудване, както и на влиянието на устройства които са свързани към същия източник на енергия. Експертите на Рен Технолоджи препоръчват използването на специален електропровод към металотърсача, за да се избегнат въпросните смущения.

След като вашият металотърсач е инсталиран, настройката на системата за вашия продукт и обучението на вашите служители за правилното използване на детектора е от първостепенно значение за успеха на вашата програма за проверка и безопасност. За ваше удобство, Рен Технолоджи предлага детайлно обучение върху всички аспекти от употребата, настройката и обслужването на вашия модел детектор за метал.

Други важни аспекти, при избора на детектор за метал

В допълнение към стандартните променливи като качество на компонентите, надеждността и безопасност на работа, условия за гаранция и цена, при избора на металдетектор за вашето производство трябва да вземете и условията за извършване на профилактика, скоростта на сервиз при редките случаи на неизправност, както и цената и наличието на резервни части и компоненти. Щателното проучване на пазара и планирането на всички аспекти по инсталирането на детектор за метал може да спести значително време и средства на вашата организация в дългосрочен план.

Инвестиция, която се възвръща

Инвестицията в качествен метален детектор носи икономии в производството и свежда до минимум възможностите за натрупването на непредвидени финансови разходи. Чрез избора на надежден производител и доставчик, вашата организация гарантира:

Преди да закупите метален детектор е важно да знаете, че инвестираните усилия и време в щателното проучване за това кой е най-добрият метален детектор за вашите нужди, гарантирано ще доведат до измерими финансови ползи за вашата организация в дългосрочен план.

Търсите метален детектор за вашето производство? Преди да се спрете на конкретен производител или да се спрете на подходящ модел, свържете се с Рен Технолоджи. Нашите експерти ще ви консултират във всички аспекти, които трябва да бъдат взети предвид, преди покупката на машината.

Exit mobile version